برچسب‌ها مهارت خرید

برچسب: مهارت خرید

تاثیر خرید بر غم و شادی

غم و شادي؛ خريد بعد از خرید چه احساسي پيدا مي‌کنيد؟ شاد مي‌شويد يا غمگين؟ راحت خريد مي‌کنيد يا به سختي؟ معتاد هستيد به خريد...